Marka Đukanovića br 9, Zagorič, Podgorica

Investment consulting

EcoEnergy ConsultingInvestment consulting

Investment consulting

Naša kompanija posjeduje iskustvo u pružanju sveobuhvatnih usluga investitorima tokom svih faza realizacije energetskih infrastrukturnih projekata, po principu ključ u ruke, uključujući i proces dobijanja neophodnih dozvola koje izdaju vladine i lokalne institucije. Zajedno sa vama, sarađujemo sa relevantnim organima kako bismo olakšali postupak i ubrzali realizaciju projekta. Kada je vrijeme za pokretanje gradnje, naš tim će biti tu da vodi projekat od početka do kraja, brinući se o svim izazovima koji vam mogu iskrsnuti na putu. 
 
Svesni smo da je svaki projekat jedinstven i da zahtjeva pažljivo planiranje, stručnost i efikasnost u svim aspektima. Jedan od naših glavnih prioriteta je zaštita životne sredine. Svjesni smo da je očuvanje prirode od velikog značaja, kako za sadašnje, tako i za buduće generacije. Stoga smo obavezni da se pridržavamo visokih standarda i procedura zaštite životne sredine tokom svih faza projekata koje realizujemo. Naš tim stručnjaka vodi brigu o minimiziranju negativnog uticaja na okolinu, što uključuje smanjenje emisije gasova, racionalizaciju potrošnje energije i vode, kao i odlaganje otpada na ekološki prihvatljiv način. 
 
Pored toga, naša kompanija pruža i usluge identifikacije optimalne lokacije za izgradnju energetskih objekata. Uzimamo u obzir geografske, klimatske, tehničke i zakonske faktore kako bismo pomogli investitorima da odaberu najbolje mjesto za realizaciju svog projekta.
 
 Naš tim stručnjaka pruža detaljnu analizu relevantnih faktora i preporučuje lokaciju koja će najefikasnije iskoristiti raspoložive resurse i obezbediti optimalne uslove za izgradnju energetskog objekta. Kroz našu sveobuhvatnu uslugu investitorima, obezbjeđujemo visok kvalitet, efikasnost i ekološku odgovornost tokom svih faza realizacije projekata. Naš stručni tim je tu da podrži investitore u postizanju njihovih ciljeva i ostvarenju uspješnog projekta.

Information:

Address
Ulica NOVA 7, Zagorič
Podgorica, Crna Gora

www.ecoenergy-consulting.com

Contact
office@ecoenergy-consulting.com
Mobile: +38267567737

Director: Danilo Barjaktarović